aspose.cells.numbers

buAspose.Cells.Numbers ad alanı, Apple Numbers dosyalarının yüklenmesine ve dönüştürülmesine ilişkin tüm sınıfları içerir.

sınıflar

SınıfTanım
NumbersLoadOptionsApple Numbers dosyalarını yükleme seçeneklerini temsil eder.

Numaralandırmalar

numaralandırmaTanım
LoadNumbersTableTypeBazı tablolar bir sayfada olduğunda yükleme tablolarının türünü belirtir.