aspose.cells.rendering.pdfsecurity

Aspose.Cells.Rendering.PdfSecurity ad alanı, pdf oluşturmanın sınıf güvenlik seçeneklerini sağlar.

Sınıflar

SınıfTanım
PdfSecurityOptionsPDF belgesine ilişkin şifreleme ve erişim izinlerine ilişkin seçenekler.
PDF/A güvenlik ayarına izin vermiyor.