aspose.cells.settings

buAspose.Cells.Settings ad alanı, farklı özellikler için ayarları tanımlayan sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
PivotGlobalizationSettingsPivot tablolar için genelleştirme ayarlarını temsil eder.