aspose.cells.slides

Aspose.Cells.Slides ad alanı, Excel’i PowerPoint’e dönüştürmeye yönelik ayarları tanımlayan sınıfları içerir.

Numaralandırmalar

NumaralandırmaTanım
AdjustFontSizeForRowTypeHangi tür satırların ayarlanması gerektiğini temsil eder.
SlideViewTypeSlaytlara dışa aktarırken türü temsil eder.