aspose.cells.tables

buAspose.Cells.Tables ad alanı tabloları, satırları, hücreleri ve bunların Excel Elektronik Tablo dosyaları için biçimlendirmesini temsil eden sınıfları içerir.

sınıflar

SınıfTanım
ListColumnListedeki bir sütunu temsil eder.
ListColumnCollectionBelirtilen ListObject nesnesindeki tüm ListColumn nesnelerinin bir koleksiyonunu temsil eder.
ListObjectÇalışma sayfasındaki bir liste nesnesini temsil eder.
ListObject nesnesi, ListObjects koleksiyonunun bir üyesidir.
ListObjects koleksiyonu, bir çalışma sayfasındaki tüm liste nesnelerini içerir.
ListObjectCollectionÇalışma sayfasındaki ListObject nesne koleksiyonunu temsil eder.
TableStyleTablo stilini temsil eder.
TableStyleCollectionTüm özel tablo stillerini temsil eder.
TableStyleElementTablo stilinin öğesini temsil eder.
TableStyleElementCollectionTablo stilinin tüm öğelerini temsil eder.
TableToRangeOptionsTabloyu aralığa dönüştürürken seçenekleri temsil eder.

Numaralandırmalar

numaralandırmaTanım
TableDataSourceTypeTablonun veri kaynağı türünü temsil eder.
TableStyleElementTypeTable veya PivotTable stili öğe türünü temsil eder.
TableStyleTypeYerleşik tablo stili türünü temsil eder.
TotalsCalculationListe sütununun Toplamlar satırındaki hesaplama türünü belirler.