aspose.cells.timelines

buAspose.Cells.Timelines ad alanı, Excel Elektronik Tablo dosyalarına erişmeye ve zaman çizelgeleri çizmeye izin veren sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
TimelineZaman Çizelgesi Görünümünün özet açıklaması
MS Excel nedeniyle Excel 2003, Zaman Çizelgesi’ni desteklemiyor
TimelineCollectionBelirtilen çalışma sayfasındaki tüm Zaman Çizelgesi nesnelerinin toplanmasını belirtir.
MS Excel nedeniyle Excel 2003, Zaman Çizelgesi’ni desteklemez.