aspose.cells.vba

buAspose.Cells.Vba ad alanı, Excel Elektronik Tablo dosyalarındaki Visual Basic Analysis projelerine ve modüllerine erişmek için sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
VbaModuleVBA projesindeki modülü temsil eder.
VbaModuleCollectionVbaModule listesini temsil eder
VbaProjectVBA projesini temsil eder.
VbaProjectReferenceVBA projesinin referansını temsil eder.
VbaProjectReferenceCollectionVBA projesinin tüm referanslarını temsil eder.

Numaralandırmalar

numaralandırmaTanım
VbaModuleTypeVBA modülünün türünü temsil eder.
VbaProjectReferenceTypeVBA proje başvurusunun türünü temsil eder.