aspose.cells.webextensions

buAspose.Cells.WebExtensions ad alanı, Excel Dosyalarında Office Eklentisine erişmek için sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
WebExtensionBir Office Eklenti örneğini temsil eder.
WebExtensionBindingBir Office Eklentisi ile belgedeki veriler arasındaki bağlayıcı ilişkiyi temsil eder.
WebExtensionBindingCollectionBir Office Eklentisi ile belgedeki veriler arasındaki bağlayıcı ilişkilerin listesini temsil eder.
WebExtensionCollectionWeb uzantısı listesini temsil eder.
WebExtensionPropertyBir Office Eklentisi özel özelliğini temsil eder.
WebExtensionPropertyCollectionWeb uzantısı özelliklerinin listesini temsil eder.
WebExtensionReferenceUzantının sağlayıcı konumunu ve sürümünü tanımlamayı temsil eder.
WebExtensionReferenceCollectionWeb uzantısı referansı listesini temsil eder.
WebExtensionTaskPaneKalıcı bir görev bölmesi nesnesini temsil eder.
WebExtensionTaskPaneCollectionGörev bölmesinin listesini temsil eder.

Numaralandırmalar

numaralandırmaTanım
WebExtensionStoreTypeWeb uzantısının mağaza türünü temsil eder.