aspose.cellsgridjs

Aspose.Cells.GridJs ad alanı, Microsoft Excel kullanmadan elektronik tabloları yönetmek için temel işlemleri sağlayan GridJ’lerin tüm sınıflarını içerir.

Sınıflar

SınıfTanım
ConfigGridJ’ler için tüm ayarları temsil eder
GridAbstractCalculationEngineAspose.Cells varsayılan hesaplama motorunu genişletmek için kullanıcının özel hesaplama motorunu temsil eder.
GridCacheForStreamBu sınıf GridJ’ler için önbellek işlemlerini içerir. Kullanıcı, depolama için buna dayalı olarak kendi iş mantığını uygulayacaktır.
GridCalculationDataBir işlevi hesaplarken, işlev adı, parametreler vb. gibi gerekli verileri temsil eder.
GridCellExceptionGridJ’de belirtilen hata oluştuğunda oluşturulan istisna.
GridJsWorkbookGridJ’ler için ana giriş sınıfını temsil eder
GridReferredAreaFormüle göre atıfta bulunulan alanı temsil eder.
GridWorkbookSettingsÇalışma kitabının ayarlarını temsil eder.

Numaralandırmalar

NumaralandırmaTanım
GridExceptionTypeGridJ’ler için özel istisna kodunu temsil eder.
GridLoadFormatYükleme dosyası biçimini temsil eder.