Aspose.Cells.DigitalSignatures

Innehåller alla klasser av DigitalSignature.

Klasser

Klass Beskrivning
DigitalSignature Signatur i fil.
DigitalSignatureCollection Tillhandahåller en samling digitala signaturer bifogade till ett dokument.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
XAdESType Typ av XML Advanced Electronic Signature (XAdES).