DigitalSignature

DigitalSignature class

Signatur i fil.

public class DigitalSignature

Konstruktörer

namn Beskrivning
DigitalSignature(X509Certificate2, string, DateTime) Konstruktör av digitalSignature. Använder .Net-implementering.
DigitalSignature(byte[], string, string, DateTime) Konstruktör av digitalSignature. Använder Bouncy Castle-implementering.

Egenskaper

namn Beskrivning
Certificate { get; set; } Certifikatobjekt som användes för att signera dokumentet.
Comments { get; set; } Syftet med signaturen.
Id { get; set; } Anger en GUID som kan korsreferens med GUID för signaturraden som är lagrad i dokumentinnehållet. Standardvärdet är Empty (alla nollor) Guid.
Image { get; set; } Anger en bild för den digitala signaturen. Standardvärdet är null.
IsValid { get; } Om denna digitala signatur är giltig och dokumentet inte har manipulerats, kommer detta värde att vara sant.
ProviderId { get; set; } Anger klass-ID för signaturleverantören. Standardvärdet är Empty (alla nollor) Guid.
SignTime { get; set; } Tiden då dokumentet signerades.
Text { get; set; } Anger texten för den faktiska signaturen i den digitala signaturen. Standardvärdet är Empty.
XAdESType { get; set; } XAdES-typ. Standardvärdet är Inget (XAdES är avstängt).

Se även