Certificate

DigitalSignature.Certificate property

Certifikatobjekt som användes för att signera dokumentet.

public X509Certificate2 Certificate { get; set; }

Se även