DigitalSignature

DigitalSignature(X509Certificate2, string, DateTime)

Konstruktör av digitalSignature. Använder .Net-implementering.

public DigitalSignature(X509Certificate2 certificate, string comments, DateTime signTime)
ParameterTypBeskrivning
certificateX509Certificate2Certifikatobjekt som användes för att signera dokumentet.
commentsStringSyftet med att skriva under.
signTimeDateTimeUTC-tiden då dokumentet undertecknades.

Se även


DigitalSignature(byte[], string, string, DateTime)

Konstruktör av digitalSignature. Använder Bouncy Castle-implementering.

public DigitalSignature(byte[] rawData, string password, string comments, DateTime signTime)
ParameterTypBeskrivning
rawDataByte[]En byte-array som innehåller data från ett X.509-certifikat.
passwordStringLösenordet som krävs för att komma åt X.509-certifikatdata.
commentsStringSyftet med att skriva under.
signTimeDateTimeUTC-tiden då dokumentet undertecknades.

Se även