Id

DigitalSignature.Id property

Anger en GUID som kan korsreferens med GUID för signaturraden som är lagrad i dokumentinnehållet. Standardvärdet är Empty (alla nollor) Guid.

public Guid Id { get; set; }

Anmärkningar

När den är inställd associeras denSignatureLine med motsvarandeDigitalSignature .

Se även