Image

DigitalSignature.Image property

Anger en bild för den digitala signaturen. Standardvärdet är null.

public byte[] Image { get; set; }

Se även