IsValid

DigitalSignature.IsValid property

Om denna digitala signatur är giltig och dokumentet inte har manipulerats, kommer detta värde att vara sant.

public bool IsValid { get; }

Se även