ProviderId

DigitalSignature.ProviderId property

Anger klass-ID för signaturleverantören. Standardvärdet är Empty (alla nollor) Guid.

public Guid ProviderId { get; set; }

Anmärkningar

Den kryptografiska tjänsteleverantören (CSP) är en oberoende programvarumodul som faktiskt utför kryptografiska algoritmer för autentisering, kodning och kryptering. Microsoft Office reserverar värdet av {00000000-0000-0000-0000-0000000} för sin standardleverantör för sin standardleverantör och {000CD6A4-0000-0000-C000-000000000046} för dess östasiatiska signaturleverantör. GUID för den extra installerade leverantören ska erhållas från dokumentationen som levereras med leverantören._x000

Se även