XAdESType

XAdESType enumeration

Typ av XML Advanced Electronic Signature (XAdES).

public enum XAdESType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 XAdES är avstängd.
XAdES 1 Basic XAdES.

Se även