TextAlign

ActiveXControl.TextAlign property

Representerar hur man justerar texten som används av kontrollen.

public TextAlignmentType TextAlign { get; set; }

Se även