ActiveXControlBase

ActiveXControlBase class

Representerar ActiveX-kontrollen.

public abstract class ActiveXControlBase

Egenskaper

namn Beskrivning
BackOleColor { get; set; } Hämtar och ställer in ole-färgen på bakgrunden.
virtual Data { get; } Hämtar och ställer in kontrollens binära data.
virtual ForeOleColor { get; set; } Hämtar och ställer in olefärgen på förgrunden.
virtual Height { get; set; } Hämtar och ställer in höjden på kontrollen i poängenhet.
virtual IsVisible { get; set; } Indikerar om denna kontroll är synlig.
LinkedCell { get; set; } Hämtar och ställer in den länkade cellen.
ListFillRange { get; set; } Hämtar och ställer in listans fyllnadsområde.
MouseIcon { get; set; } Hämtar och ställer in en anpassad ikon som ska visas som muspekare för kontrollen.
MousePointer { get; set; } Hämtar och ställer in typen av ikon som visas som muspekare för kontrollen.
virtual Shadow { get; set; } Indikerar om en skugga ska visas.
abstract Type { get; } Hämtar typen av ActiveX-kontrollen.
virtual Width { get; set; } Hämtar och ställer in kontrollens bredd i poängenhet.
Workbook { get; } FårWorkbook objekt.

Se även