ListFillRange

ActiveXControlBase.ListFillRange property

Hämtar och ställer in listans fyllnadsområde.

public string ListFillRange { get; set; }

Se även