MousePointer

ActiveXControlBase.MousePointer property

Hämtar och ställer in typen av ikon som visas som muspekare för kontrollen.

public ControlMousePointerType MousePointer { get; set; }

Se även