ActiveXPersistenceType

ActiveXPersistenceType enumeration

Representerar beständighetsmetoden för att bevara en ActiveX-kontroll.

public enum ActiveXPersistenceType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
PropertyBag0Datan lagras som xml-data.
Storage1Datan lagras som binär lagringsdata.
Stream2Data lagras som en ström binär data.
StreamInit3Data lagras som en streaminit binär data.

Se även