ActiveXPersistenceType

ActiveXPersistenceType enumeration

Representerar beständighetsmetoden för att bevara en ActiveX-kontroll.

public enum ActiveXPersistenceType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
PropertyBag 0 Datan lagras som xml-data.
Storage 1 Datan lagras som binär lagringsdata.
Stream 2 Data lagras som en ström binär data.
StreamInit 3 Data lagras som en streaminit binär data.

Se även