ControlBorderType

ControlBorderType enumeration

Representerar kanttypen för ActiveX-kontrollen.

public enum ControlBorderType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen kant.
Single 1 Den enda raden.

Se även