ControlCaptionAlignmentType

ControlCaptionAlignmentType enumeration

Representerar positionen för bildtexten i förhållande till kontrollen.

public enum ControlCaptionAlignmentType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Left 0 Vänster om kontrollen.
Right 1 Höger om kontrollen.

Se även