ControlCaptionAlignmentType

ControlCaptionAlignmentType enumeration

Representerar positionen för bildtexten i förhållande till kontrollen.

public enum ControlCaptionAlignmentType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Left0Vänster om kontrollen.
Right1Höger om kontrollen.

Se även