ControlListStyle

ControlListStyle enumeration

Representerar det visuella utseendet på listan i en ListBox eller ComboBox.

public enum ControlListStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Plain 0 Visar en lista där bakgrunden för ett objekt är markerat när det väljs.
Option 1 Visar en lista där en alternativknapp eller en kryssruta bredvid varje post visar valstatus för det objektet.

Se även