ControlListStyle

ControlListStyle enumeration

Representerar det visuella utseendet på listan i en ListBox eller ComboBox.

public enum ControlListStyle

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Plain0Visar en lista där bakgrunden för ett objekt är markerat när det väljs.
Option1Visar en lista där en alternativknapp eller en kryssruta bredvid varje post visar valstatus för det objektet.

Se även