ControlMatchEntryType

ControlMatchEntryType enumeration

Representerar hur en ListBox eller ComboBox söker i sin lista när användaren skriver.

public enum ControlMatchEntryType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
FirstLetter0Kontrollen söker efter nästa post som börjar med det angivna tecknet. Om du upprepade gånger skriver samma bokstav cyklar du igenom alla poster som börjar med den bokstaven.
Complete1När varje tecken skrivs, söker kontrollen efter en post som matchar alla inskrivna tecken.
None2Listan kommer inte att genomsökas när tecken skrivs.

Se även