ControlMousePointerType

ControlMousePointerType enumeration

Representerar typen av ikon som visas som muspekare för kontrollen.

public enum ControlMousePointerType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Default 0 Standardpekare.
Arrow 1 Arrow.
Cross 2 Hårkorspekare.
IBeam 3 I-beam.
SizeNESW 6 Dubbelpil som pekar nordost och sydväst.
SizeNS 7 Dubbelpil som pekar mot norr och söder.
SizeNWSE 8 Dubbelpil som pekar nordväst och sydost.
SizeWE 9 Dubbelpil som pekar västerut och österut.
UpArrow 10 Uppåtpil.
HourGlass 11 Timglas.
NoDrop 12 “Inte”-symbol (cirkel med en diagonal linje) ovanpå objektet som dras.
AppStarting 13 Pil med ett timglas.
Help 14 Pil med ett frågetecken.
SizeAll 15 “Size-all”-markör (pilar som pekar mot norr, söder, öster och väster).
Custom 99 Använder ikonen som anges av MouseIcon-egenskapen.

Se även