ControlMousePointerType

ControlMousePointerType enumeration

Representerar typen av ikon som visas som muspekare för kontrollen.

public enum ControlMousePointerType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Default0Standardpekare.
Arrow1Arrow.
Cross2Hårkorspekare.
IBeam3I-beam.
SizeNESW6Dubbelpil som pekar nordost och sydväst.
SizeNS7Dubbelpil som pekar mot norr och söder.
SizeNWSE8Dubbelpil som pekar nordväst och sydost.
SizeWE9Dubbelpil som pekar västerut och österut.
UpArrow10Uppåtpil.
HourGlass11Timglas.
NoDrop12“Inte”-symbol (cirkel med en diagonal linje) ovanpå objektet som dras.
AppStarting13Pil med ett timglas.
Help14Pil med ett frågetecken.
SizeAll15“Size-all”-markör (pilar som pekar mot norr, söder, öster och väster).
Custom99Använder ikonen som anges av MouseIcon-egenskapen.

Se även