ControlPictureAlignmentType

ControlPictureAlignmentType enumeration

Representerar justeringen av bilden inuti formuläret eller bilden.

public enum ControlPictureAlignmentType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
TopLeft0Det övre vänstra hörnet.
TopRight1Det övre högra hörnet.
Center2Mitten.
BottomLeft3Det nedre vänstra hörnet.
BottomRight4Det nedre högra hörnet.

Se även