ControlPictureAlignmentType

ControlPictureAlignmentType enumeration

Representerar justeringen av bilden inuti formuläret eller bilden.

public enum ControlPictureAlignmentType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
TopLeft 0 Det övre vänstra hörnet.
TopRight 1 Det övre högra hörnet.
Center 2 Mitten.
BottomLeft 3 Det nedre vänstra hörnet.
BottomRight 4 Det nedre högra hörnet.

Se även