ControlPictureSizeMode

ControlPictureSizeMode enumeration

Representerar hur bilden ska visas.

public enum ControlPictureSizeMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Clip 0 Beskär alla delar av bilden som är större än kontrollens gränser.
Stretch 1 Sträcker ut bilden så att den fyller kontrollområdet. Den här inställningen förvränger bilden i antingen horisontell eller vertikal riktning.
Zoom 3 Förstorar bilden, men förvränger inte bilden i vare sig horisontell eller vertikal riktning.

Se även