ControlPictureSizeMode

ControlPictureSizeMode enumeration

Representerar hur bilden ska visas.

public enum ControlPictureSizeMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Clip0Beskär alla delar av bilden som är större än kontrollens gränser.
Stretch1Sträcker ut bilden så att den fyller kontrollområdet. Den här inställningen förvränger bilden i antingen horisontell eller vertikal riktning.
Zoom3Förstorar bilden, men förvränger inte bilden i vare sig horisontell eller vertikal riktning.

Se även