ControlScrollBarType

ControlScrollBarType enumeration

Representerar typen av rullningslist.

public enum ControlScrollBarType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Visar inga rullningslister.
Horizontal1Visar en horisontell rullningslist.
BarsVertical2Visar en vertikal rullningslist.
BarsBoth3Visar både en horisontell och en vertikal rullningslist.

Se även