ControlScrollBarType

ControlScrollBarType enumeration

Representerar typen av rullningslist.

public enum ControlScrollBarType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Visar inga rullningslister.
Horizontal 1 Visar en horisontell rullningslist.
BarsVertical 2 Visar en vertikal rullningslist.
BarsBoth 3 Visar både en horisontell och en vertikal rullningslist.

Se även