ControlScrollOrientation

ControlScrollOrientation enumeration

Representerar typ av rullningsorientering

public enum ControlScrollOrientation

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 3 Kontroll återges horisontellt när kontrollens bredd är större än dess höjd. Kontroll återges vertikalt annars.
Vertical 0 Kontroll renderas vertikalt.
Horizontal 1 Kontroll renderas horisontellt.

Se även