ControlSpecialEffectType

ControlSpecialEffectType enumeration

Representerar typen av specialeffekt.

public enum ControlSpecialEffectType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Flat 0 Flat
Raised 1 Raised
Sunken 2 Sunken
Etched 3 Etsad
Bump 6 Bump

Se även