DropButtonStyle

DropButtonStyle enumeration

Representerar symbolen som visas på släppknappen.

public enum DropButtonStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Plain 0 Visar en knapp utan symbol.
Arrow 1 Visar en knapp med en nedåtpil.
Ellipsis 2 Visar en knapp med en ellips (…).
Reduce 3 Visar en knapp med en horisontell linje som ett understreck.

Se även