ImageActiveXControl

ImageActiveXControl class

Representerar bildkontrollen.

public class ImageActiveXControl : ActiveXControl

Egenskaper

namnBeskrivning
BackOleColor { get; set; }Hämtar och ställer in ole-färgen på bakgrunden.
BorderOleColor { get; set; }Hämtar och ställer in ole-färgen på bakgrunden.
BorderStyle { get; set; }Hämtar och ställer in den typ av kantlinje som används av kontrollen.
override Data { get; }Hämtar och ställer in kontrollens binära data.
Font { get; }Representerar kontrollens teckensnitt.
virtual ForeOleColor { get; set; }Hämtar och ställer in olefärgen på förgrunden.
virtual Height { get; set; }Hämtar och ställer in höjden på kontrollen i poängenhet.
IMEMode { get; set; }Hämtar och ställer in standardkörtidsläget för Input Method Editor för kontrollen när den tar emot fokus.
override IsAutoSize { get; set; }Indikerar om kontrollen automatiskt kommer att ändra storlek för att visa hela innehållet.
IsEnabled { get; set; }Indikerar om kontrollen kan ta emot fokus och svara på användargenererade händelser.
IsLocked { get; set; }Indikerar om data i kontrollen är låst för redigering.
IsTiled { get; set; }Indikerar om bilden är sida vid sida över bakgrunden.
IsTransparent { get; set; }Indikerar om kontrollen är transparent.
virtual IsVisible { get; set; }Indikerar om denna kontroll är synlig.
LinkedCell { get; set; }Hämtar och ställer in den länkade cellen.
ListFillRange { get; set; }Hämtar och ställer in listans fyllnadsområde.
MouseIcon { get; set; }Hämtar och ställer in en anpassad ikon som ska visas som muspekare för kontrollen.
MousePointer { get; set; }Hämtar och ställer in typen av ikon som visas som muspekare för kontrollen.
Picture { get; set; }Hämtar och ställer in bildens data.
PictureAlignment { get; set; }Hämtar och ställer in justeringen av bilden i formuläret eller bilden.
PictureSizeMode { get; set; }Hämtar och ställer in hur bilden ska visas.
virtual Shadow { get; set; }Indikerar om en skugga ska visas.
SpecialEffect { get; set; }Hämtar och ställer in kontrollens specialeffekt.
TextAlign { get; set; }Representerar hur man justerar texten som används av kontrollen.
override Type { get; }Hämtar typen av ActiveX-kontrollen.
virtual Width { get; set; }Hämtar och ställer in kontrollens bredd i poängenhet.
Workbook { get; }FårWorkbook objekt.

Se även