InputMethodEditorMode

InputMethodEditorMode enumeration

Representerar standardkörtidsläget för Input Method Editor.

public enum InputMethodEditorMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
NoControl 0 Styr inte IME.
On 1 IME på.
Off 2 IME av. Engelskt läge.
Disable 3 IME av. Användaren kan inte slå på IME med tangentbordet.
Hiragana 4 IME på med fullbredds hiragana-läge.
Katakana 5 IME på med full-width katakana-läge.
KatakanaHalf 6 IME på med halvbredds katakana-läge.
AlphaFull 7 IME på med alfanumeriskt läge i full bredd.
Alpha 8 IME på med halvbredds alfanumeriskt läge.
HangulFull 9 IME på med full-width hangul-läge.
Hangul 10 IME på med halvbredds hangul-läge.
HanziFull 11 IME på med hanzi-läge i full bredd.
Hanzi 12 IME på med halvbredds hanzi-läge.

Se även