ScrollBarActiveXControl

ScrollBarActiveXControl class

Representerar ScrollBar-kontrollen.

public class ScrollBarActiveXControl : SpinButtonActiveXControl

Egenskaper

namnBeskrivning
BackOleColor { get; set; }Hämtar och ställer in ole-färgen på bakgrunden.
override Data { get; }Hämtar och ställer in kontrollens binära data.
Font { get; }Representerar kontrollens teckensnitt.
virtual ForeOleColor { get; set; }Hämtar och ställer in olefärgen på förgrunden.
virtual Height { get; set; }Hämtar och ställer in höjden på kontrollen i poängenhet.
IMEMode { get; set; }Hämtar och ställer in standardkörtidsläget för Input Method Editor för kontrollen när den tar emot fokus.
virtual IsAutoSize { get; set; }Indikerar om kontrollen automatiskt kommer att ändra storlek för att visa hela innehållet.
IsEnabled { get; set; }Indikerar om kontrollen kan ta emot fokus och svara på användargenererade händelser.
IsLocked { get; set; }Indikerar om data i kontrollen är låst för redigering.
IsTransparent { get; set; }Indikerar om kontrollen är transparent.
virtual IsVisible { get; set; }Indikerar om denna kontroll är synlig.
LargeChange { get; set; }Hämtar och ställer in det belopp med vilket positionsegenskapen ändras
LinkedCell { get; set; }Hämtar och ställer in den länkade cellen.
ListFillRange { get; set; }Hämtar och ställer in listans fyllnadsområde.
Max { get; set; }Hämtar och ställer in det högsta acceptabla värdet.
Min { get; set; }Hämtar och ställer in det lägsta acceptabla värdet.
MouseIcon { get; set; }Hämtar och ställer in en anpassad ikon som ska visas som muspekare för kontrollen.
MousePointer { get; set; }Hämtar och ställer in typen av ikon som visas som muspekare för kontrollen.
Orientation { get; set; }Hämtar och ställer in om SpinButton eller ScrollBar är orienterad vertikalt eller horisontellt.
Position { get; set; }Hämtar och ställer in värdet.
virtual Shadow { get; set; }Indikerar om en skugga ska visas.
SmallChange { get; set; }Hämtar och ställer in det belopp med vilket positionsegenskapen ändras
TextAlign { get; set; }Representerar hur man justerar texten som används av kontrollen.
override Type { get; }Hämtar typen av ActiveX-kontrollen.
virtual Width { get; set; }Hämtar och ställer in kontrollens bredd i poängenhet.
Workbook { get; }FårWorkbook objekt.

Se även