ShowDropButtonType

ShowDropButtonType enumeration

Anger när släppknappen ska visas

public enum ShowDropButtonType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Never 0 Visa aldrig släppknappen.
Focus 1 Visa släppknappen när kontrollen har fokus.
Always 2 Visa alltid släppknappen.

Se även