ShowDropButtonType

ShowDropButtonType enumeration

Anger när släppknappen ska visas

public enum ShowDropButtonType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Never0Visa aldrig släppknappen.
Focus1Visa släppknappen när kontrollen har fokus.
Always2Visa alltid släppknappen.

Se även