Max

SpinButtonActiveXControl.Max property

Hämtar och ställer in det högsta acceptabla värdet.

public int Max { get; set; }

Se även