Min

SpinButtonActiveXControl.Min property

Hämtar och ställer in det lägsta acceptabla värdet.

public int Min { get; set; }

Se även