Orientation

SpinButtonActiveXControl.Orientation property

Hämtar och ställer in om SpinButton eller ScrollBar är orienterad vertikalt eller horisontellt.

public ControlScrollOrientation Orientation { get; set; }

Se även