Position

SpinButtonActiveXControl.Position property

Hämtar och ställer in värdet.

public int Position { get; set; }

Se även