SmallChange

SpinButtonActiveXControl.SmallChange property

Hämtar och ställer in det belopp med vilket positionsegenskapen ändras

public int SmallChange { get; set; }

Se även