Aspose.Cells.Drawing.Texts

Innehåller alla klasser för inställning av rittexter.

Klasser

KlassBeskrivning
AutoNumberedBulletValueRepresenterar automatisk numrerad punkt.
BulletRepresenterar kulan.
BulletValueRepresenterar värdet på kulan.
CharacterBulletValueRepresenterar teckenpunkten.
FontSettingCollectionRepresenterar listan överFontSetting .
NoneBulletValueRepresenterar ingen punkt.
PictureBulletValueRepresenterar värdet på bildpunkten.
ShapeTextAlignmentRepresenterar inställningen av formens textjustering;
TextOptionsRepresenterar textalternativen.
TextParagraphRepresenterar inställningen för textstycke.
TextParagraphCollectionRepresenterar all textstycke.
TextTabStopRepresenterar tabbstopp.
TextTabStopCollectionRepresenterar listan över alla tabbstopp.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
BulletTypeRepresenterar typen av kula.
LineSpaceSizeTypeRepresenterar enhetstypen för linjeutrymmesstorlek.
TextAutonumberSchemeRepresenterar alla automatiska nummerscheman.
TextFontAlignTypeRepresenterar de olika typerna av teckensnittsjustering.
TextNodeTypeRepresenterar nodtypen.
TextTabAlignmentTypeRepresenterar textfliksjusteringstyperna.
TextVerticalTypeRepresenterar den direkta texttypen.