Aspose.Cells.Drawing.Texts

Innehåller alla klasser för inställning av rittexter.

Klasser

Klass Beskrivning
AutoNumberedBulletValue Representerar automatisk numrerad punkt.
Bullet Representerar kulan.
BulletValue Representerar värdet på kulan.
CharacterBulletValue Representerar teckenpunkten.
FontSettingCollection Representerar listan överFontSetting .
NoneBulletValue Representerar ingen punkt.
PictureBulletValue Representerar värdet på bildpunkten.
ShapeTextAlignment Representerar inställningen av formens textjustering;
TextOptions Representerar textalternativen.
TextParagraph Representerar inställningen för textstycke.
TextParagraphCollection Representerar all textstycke.
TextTabStop Representerar tabbstopp.
TextTabStopCollection Representerar listan över alla tabbstopp.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
BulletType Representerar typen av kula.
LineSpaceSizeType Representerar enhetstypen för linjeutrymmesstorlek.
TextAutonumberScheme Representerar alla automatiska nummerscheman.
TextFontAlignType Representerar de olika typerna av teckensnittsjustering.
TextNodeType Representerar nodtypen.
TextTabAlignmentType Representerar textfliksjusteringstyperna.
TextVerticalType Representerar den direkta texttypen.