AutoNumberedBulletValue

AutoNumberedBulletValue class

Representerar automatisk numrerad punkt.

public class AutoNumberedBulletValue : BulletValue

Konstruktörer

namnBeskrivning
AutoNumberedBulletValue()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
AutonumberScheme { get; set; }Representerar schemat för automatiskt nummer.
StartAt { get; set; }Hämtar och ställer in startnumret för kulan.
override Type { get; }Hämtar typen av kulan.

Se även