NoneBulletValue

NoneBulletValue class

Representerar ingen punkt.

public class NoneBulletValue : BulletValue

Konstruktörer

namnBeskrivning
NoneBulletValue()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
override Type { get; }Hämtar typen av kulans värde.

Se även