PictureBulletValue

PictureBulletValue class

Representerar värdet på bildpunkten.

public class PictureBulletValue : BulletValue

Konstruktörer

namnBeskrivning
PictureBulletValue()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
ImageData { get; set; }Hämtar och ställer in bilddata för kulan.
override Type { get; }Hämtar typen av kulans värde.

Se även