TextFontAlignType

TextFontAlignType enumeration

Representerar de olika typerna av teckensnittsjustering.

public enum TextFontAlignType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Automatic 0 När textflödet är horisontellt eller enkelt vertikalt samma som fontBaseline men för andra vertikala lägen samma som fontCenter.
Bottom 1 Bokstäverna är förankrade längst ner på en enda rad.
Baseline 2 Bokstäverna är förankrade till den nedre baslinjen på en enda rad.
Center 3 Bokstäverna är förankrade mellan de två baslinjerna på en enda linje.
Top 4 Bokstäverna är förankrade till den övre baslinjen på en enda rad.

Se även