TextNodeType

TextNodeType enumeration

Representerar nodtypen.

public enum TextNodeType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
TextRun 0 Representerar textnoden.
TextParagraph 1 Representerar textstycket.
Equation 2 Representerar ekvationstexten.

Se även