TextNodeType

TextNodeType enumeration

Representerar nodtypen.

public enum TextNodeType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
TextRun0Representerar textnoden.
TextParagraph1Representerar textstycket.
Equation2Representerar ekvationstexten.

Se även