TextTabStop

TextTabStop class

Representerar tabbstopp.

public class TextTabStop

Egenskaper

namnBeskrivning
TabAlignment { get; set; }Anger justeringen som ska tillämpas på text med detta tabbstopp.
TabPosition { get; set; }Anger tabbstoppets position i förhållande till vänstermarginalen.

Se även